IoPT

Er traumeterapi ukjent for deg? Vet du at med IoPT og Intensjonsmetoden får du tilgang til det ubeviste så du kan bearbeide til varig endring?

Kropp, sinn og følelser er innvevd i hverandre og skaper vår identitet som er summen av alle våre erfaringer – både de gode og de vonde. Traumer kan bare heles hvis mennesket kan oppleve med hele kroppen at hendelsen er tilbakelagt, og at de er i sikkerhet.

FØR OG UNDER TERAPIEN

Klienten overveier først og fremst sin intensjon:

-Hva ønsker jeg å oppnå med terapien?

-Hva er målet mitt?

-Hva vil jeg se nærmere på?

-Hva er det neste skrittet for meg i terapien?

Klienten skriver sin intensjon på tavlen eller tegner den. Klienten velger en resonansgiver for hver enkelt ord i gruppe eller går selv i resonans med markørene om det er en til en time.

I de fleste tilfeller viser det seg at intensjonssetningen er en blanding av sunne deler, traumedeler og traume-overlevelses deler. Alle overlevelses strategiene som blir avslørt og bevisst erkjent og forstått trenger ikke å bli gjentatt i hverdagen.

HVA BETYR DETTE?

Klienten trenger ikke å fortelle noe om seg selv på forhånd. Alt vedkommende trenger å vite kommer opp i intensjonen.

Her er noen av temaene du kan bearbeide en til en eller individuell i gruppe ut ifra hvordan du vil ha det:

Har kroppen din gitt beskjed om at den er i ubalanse?

Sliter du med senskader etter overgrep?

Føler du deg ikke god nok?

Føler du forholdet ditt til barna dine er godt men ikke godt nok?

Er det vanskelig på skolen?

Konsentrasjonsproblemer?

ADHD?

Ønsker du å være mer tilstede?

Hvem er jeg som leder?

Hvordan kan jeg bidra til at teamet mitt yter bedre?

Vil du ha forandringer i forholdet du står i?

Har du usunne reaksjonsmønstre?

Vil du ha vinn vinn relasjoner?

«Målet med IoPT er å tre ut av traumebiografien og få et sunt JEG og en fri VILJE»

 

«Hadde jeg bare vist om denne type behandling tidligere. Det hadde spart meg for mye!»

«Jeg får sånn ro når jeg er hos deg»

Føle

Bearbeide

Bryt mønstre

Bryt mønstre

Undersøke 

Sunt jeg

Fri vilje

Gode rellasjoner

Finn svar

© IoPT Vestland | Med alle rettigheter