Du er varmt velkommen til informasjonskveld om IoPT metoden

Kvelden gir innsikt i veien ut av sår etter krenkelse og traumatisering. Du får en kort innføring i et område av Franz Rupperts teori Identitets orientert Psykotraumeteori – IoPT.

Det er mye læring i det å være til stede. Om du vil være med som observatør eller være mer aktiv, det er helt opp til deg.

Noen temaer

 • Ønske om bedre relasjoner til barn, foreldre, søsken, kollegaer og venner
 • Vondter i kroppen, sykdom og symptomer
 • Bearbeiding av overgrep
 • Fordøyelsesplager
 • Allergiplager
 • Tretthet/slapphet
 • Nedsatt immunforsvar
 • Rygg- og nakkeplager
 • Psykiske planger
 • Spørsmål relatert til mening er ofte tatt opp
 • Mangel på energi, søvnproblemer og utbrenthet
 • Uro og engstelse
 • Mistet seg selv, mangler glede og mening
 • Om du er helt ny, «gammel» eller bare nysgjerrig på metoden

Pris 250,- – begrenset antall plasser. Øvregaten 25, 5003 Bergen

Påmelding til post@ioptvestland.no eller på siden her under booking

Datoer; 27/2, 11/3, 24/4, 22/5, 26/6, 21/8, 18/9, 16/10,13/11, 18/12