Identitets orientert psykotraume terapi  hjelper til slik at en sann identitet kan utvikles og vokse gjennom å styrke de sunne delene.

Ref. Prof Dr Franz Ruppert