Leadership Snapshot.  Vil du ha fortrinn som dine konkurrenter ikke har?

Jeg tilbyr praktisk tilnærming – tid for refleksjon og mulighet for å stå i andres prosesser og få nye innsikter også i egen utøvelse av ledelse om en velger å arbeide i grupper. Lokalt på arbeidsplassen eller i mine lokaler.

Med IoPT og intensjonsmetoden får du bearbeidet og integrert alt i ett gjennom å bruke en intensjon på max 7 ord eller en tegning.

Temaer du kan jobbe med:

Ønsker du å utvikle din leder gruppe?

Ønsker du bedre relasjoner?

Ønsker dere å bli flinkere til å dra lasset sammen?

Ønsker dere innsikter for å dra mot samme mål?

Ønsker du å få sykefraværet ned?

Lyst til å bli en bedre medspiller og teamleder?

Har du ledelsesteorien inne men noe skjer i det praktiske?

Hvordan vil du teamet ditt skal yte? Arbeide flatere, mer fleksibelt, levere før tiden, relasjonsbasert, resultatorientert og involverende?

Får andre kontrakter som du skulle hatt?

Får andre stillinger som du kunne tenkt deg?

Hva er kjerneutfordringene?

Hva skal til for å nå kjerneverdiene?

 

Ewelyns Me Time

Håkonshellaveien 205

Bergen, 5174 Mathopen

Norway

Mob 934 24 044   post@ewelynsmetime.no