Velkommen til fast digital gruppe IoPT

Jeg vil invitere deg til en trygg fast gruppe.

Gruppen vil ha 8 faste deltagere og gå over 8 kvelder.

Står du i eller fare for samlivsbrudd?
Står du i utfordrende relasjoner etter et samlivsbrudd?
Vil du ha veiledning på hvordan du best kan ivareta til det beste for barna dine?
Vil du ha hjelp til å kunne gå videre?
Vil du ta et dypdykk i deg selv og investere i prosesser som kan føles vonde der og da men som på sikt vil endre livet ditt i en positiv retning?

Her kan du møte følelser som skam, skyld, sorg og dine egne udekkede behov og oppleve at det skifter til forståelse, egenomsorg og egenkjærlighet
 
Pris 3950,-
Tidspunkt er mandager 18-21
Påmelding post@ioptvestland.no eller www.ioptvestland.no

Hver deltager vil få 2 egne resonansprosesser, mulighet til å stå som resonansgiver og samtidig tilegne seg en dypere forståelse av IoPT teori og metode gjennom refleksjon og samtale

23. august
30. august
6. september
13. september
20. september
27. september
4. oktober
11. oktober

Påmelding her